Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Czas na aktywizację Kobiet”:

 • zamieszkanie na terenie powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego
 • wiek powyżej 29 roku życia
 • kobieta
 • chęć powrotu na rynek pracy
 • osoba bezrobotna/bierna zawodowo


Kryteria dodatkowo punktowane:

 • kobiety opiekujące się 3 i więcej dzieci do 18 r. życia- 5 pkt.
 • kobiety długotrwale bezrobotne- 3 pkt.
 • brak doświadczenia zawodowego- 3 pkt
 • kobiety o niskich kwalifikacjach- 2 pkt.
 • kobiety niepełnosprawne- 2 pkt
 • brak/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe- 2 pkt
 • brak własnych środków na podniesienie kwalifikacji- 2 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 19.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 21.11.2016 do 15.02.2017. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 9 grup Uczestników po 10 osób. Nabór do każdej z 9 grup 10 osobowych prowadzony będzie minimum przez 2 tygodnie. W ramach jednego naboru istnieje możliwość utworzenia kilku grup szkoleniowych jeżeli kandydaci spełniają wymagane kryteria. Nabór do ostatniej grupy zakończy się w dniu 15.02.2017.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo.

Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 na adres biura:  Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica,  lub Punktach Rekrutacyjnych w Ropczycach Starostwo Powiatowe w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, w Mielcu Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. ul. Chopina 18 w Kolbuszowej Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera/faxem-nr fax 17 860 25 97.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY