•    Pracodawco jeśli poszukujesz stażysty, zgłoś się do nas! Pokrywamy koszty 5 - miesięcznego stażu.
•    Przyjmij na staż, przekonaj się, zatrudnij!
________________________________________
Szanowni Państwo,
W ramach Projektu “Czas na aktywizację Kobiet” kierujemy do Pracodawców na pięciomiesięczne staże kobiety niepracujące powyżej 29 roku życia.
Oferujemy całkowite pokrycie kosztów uczestnictwa danej osoby w Projekcie (w tym, szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy na stażu oraz badania lekarskie)ze środków Unii Europejskiej. Przedsiębiorca przyjmujący osobę na staż nie ponosi z tego tytułu kosztów.
Możecie Państwo przyjąć na staż osoby, które są już Uczestnikami Projektu lub skierować do nas przyszłego Stażystę, który się do Was zgłosił, a nie jest jeszcze w Projekcie.
Firmy zainteresowane przyjęciem Stażystów prosimy o kontakt z Biurem Projektu ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica tel. (17) 852 27 60, fax. (17) 860 25 97, 665 360 388