Aktualności

W planowanym terminie tj.: od 01.10.2017 do 15.12.2017 wpłynęło 19 formularzy rekrutacyjnych, które: 19 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji.       

 

W planowanym terminie tj.: od 01.09.2017 do 30.09.2017 wpłynęło 13 formularzy rekrutacyjnych, które: 13 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji. 

W planowanym terminie tj.: od 01.07.2017 do 31.08.2017 wpłynęło 8 formularzy rekrutacyjnych, które: 7 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji.

 

W planowanym terminie tj.: od 01.05.2017 do 30.06.2017 wpłynęło 15 formularzy rekrutacyjnych, które: 14 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,  
1 formularz rekrutacyjny nie został przekazany do oceny ze względu na wcześniejszą rezygnację kandydata na Uczestnika Projektu.

 

W planowanym terminie tj.: od 01.04.2017 do 30.04.2017 wpłynęło 9 formularzy rekrutacyjnych, które: 9 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji,     

W planowanym terminie tj.: od 16.02.2017 do 31.03.2017 wpłynęło 16 formularzy rekrutacyjnych, które: 16 formularzy rekrutacyjnych zostało przekazane do oceny komisji.

Informujemy, iż rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 31.03.2017 r.